Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1540 PRIMES 8 41 19.51%
2052 HOUSE 8 9 88.89%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
2056 TRIBONACCI 8 12 66.67%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%
1043 MOUNTAIN - Dồn đống 8 27 29.63%
1300 GNUMBER 8 20 40.00%
1305 NCALC 8 26 30.77%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 50 16.00%
40 HY033 - Dán đề can 8 20 40.00%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 8 16 50.00%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 8 26 30.77%
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
1353 VACATION - Xử lý yêu cầu 8 33 24.24%
1354 PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ 8 14 57.14%
2122 ROADS 8 58 13.79%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 8 20 40.00%
1109 ABCAIR - Xử lý yêu cầu 8 15 53.33%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 8 17 47.06%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
1379 MANSION - Biệt thự 8 22 36.36%
2157 ILOCZYN 8 20 40.00%
624 TREE 8 17 47.06%
1141 GIFT - Quà tặng 8 26 30.77%