Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 5 11 45.45%
1150 COMMANDO - Phân đội 4 11 36.36%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 7 11 63.64%
5006 PLUS 9 11 81.82%
5007 TONGUOC 8 11 72.73%
1175 MOU - Leo núi 7 11 63.64%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
2233 BUGGY 2 11 18.18%
1264 QQ - Xếp hàng 6 11 54.55%
5108 DELCHAR - Xóa ký tự 6 11 54.55%
2297 MERSENNE 0 11 0.00%
1281 SLIS 0 10 0.00%
2327 LIS 4 10 40.00%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 10 30.00%
1314 INFORNO 0 10 0.00%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 10 0.00%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 4 10 40.00%
2107 DICE 5 10 50.00%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 4 10 40.00%
1098 MODULO 2 10 20.00%
1103 TABLE 7 10 70.00%