Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 152 221 68.78%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 152 256 59.38%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 154 285 54.04%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 155 445 34.83%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 156 419 37.23%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 157 383 40.99%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 158 327 48.32%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 163 454 35.90%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 166 253 65.61%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 166 397 41.81%
185 SALE - Mua K tặng 1 166 625 26.56%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 168 372 45.16%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 175 433 40.42%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 177 389 45.50%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 179 690 25.94%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 180 337 53.41%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 181 396 45.71%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 184 584 31.51%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 189 405 46.67%
198 TREE - Trồng cây 194 297 65.32%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 200 472 42.37%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 204 661 30.86%
9 HY002 - Bảng tần số 206 462 44.59%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 206 576 35.76%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 210 363 57.85%