Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 64 116 55.17%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 55 174 31.61%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 48 294 16.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 72 15.28%
2091 BIT1 0 0 -
2311 BITBANG 0 0 -
94 BITCLEAR – Xóa bit 3 4 75.00%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 27 38 71.05%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 5 5 100.00%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 24 67 35.82%
95 BITFLIP – Đảo bit 3 9 33.33%
1158 BITFUN 117 210 55.71%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 12 37 32.43%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 33 88 37.50%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 2 7 28.57%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 76 168 45.24%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 29 82 35.37%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%