Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5012 BIN - Số nhị phân 7 7 100.00%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 82 225 36.44%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 67 121 55.37%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 39 66 59.09%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 88 239 36.82%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 66 386 17.10%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 73 15.07%
2091 BIT1 0 0 -
2311 BITBANG 0 0 -
94 BITCLEAR – Xóa bit 4 13 30.77%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 58 74 78.38%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 16 16 100.00%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 25 97 25.77%
95 BITFLIP – Đảo bit 7 15 46.67%
1158 BITFUN 117 210 55.71%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 15 44 34.09%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 39 99 39.39%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 13 38.46%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 82 184 44.57%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%