Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
2167 AMAZING 0 27 0.00%
1431 AMT - Trộm ATM 26 153 16.99%
2090 AMUSING 0 3 0.00%
2276 ANAGRAM 0 2 0.00%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 37 35.14%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 40 114 35.09%
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 6 0.00%
88 AND – Bit chung 6 7 85.71%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 4 5 80.00%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 90 159 56.60%
1496 ANT - Kiến 8 38 21.05%
5089 ANTICOVID - Tiêm phòng COVID 11 16 68.75%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
2310 APALIN 0 2 0.00%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 20 37 54.05%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 156 382 40.84%
2000 APPLE 2 9 22.22%
2228 APPLES 3 8 37.50%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
652 AQUERY2 18 77 23.38%
2058 ARBORE 0 2 0.00%
2277 ARCHERY 0 2 0.00%