Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2167 AMAZING 0 27 0.00%
1431 AMT - Trộm ATM 50 223 22.42%
2090 AMUSING 0 3 0.00%
2276 ANAGRAM 0 2 0.00%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 38 34.21%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 44 123 35.77%
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 7 0.00%
88 AND – Bit chung 23 26 88.46%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 20 22 90.91%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 94 163 57.67%
1496 ANT - Kiến 8 38 21.05%
5089 ANTICOVID - Tiêm phòng COVID 12 17 70.59%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 4 10 40.00%
2310 APALIN 0 2 0.00%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 20 37 54.05%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 206 451 45.68%
2000 APPLE 3 10 30.00%
2228 APPLES 3 8 37.50%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
652 AQUERY2 21 80 26.25%
2058 ARBORE 0 2 0.00%
2277 ARCHERY 0 2 0.00%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%