Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 139 519 26.78%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 241 518 46.53%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 196 513 38.21%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 273 511 53.42%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 186 508 36.61%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 227 508 44.69%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 173 500 34.60%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 267 478 55.86%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 188 473 39.75%
222 IP - Số IP của nhân viên 145 470 30.85%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 148 460 32.17%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 164 457 35.89%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 77 452 17.04%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 175 446 39.24%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 228 443 51.47%
402 PROJECTS - Dự án 226 443 51.02%
455 FANUMBER - Số độc thân 122 433 28.18%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 200 428 46.73%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 139 428 32.48%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 74 421 17.58%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 224 416 53.85%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 156 405 38.52%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 174 398 43.72%
183 GAME - Trò chơi quân sự 135 389 34.70%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 219 388 56.44%