Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
187 GRID - Bảng số 106 201 52.74%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 106 200 53.00%
426 DPLATGACH – Lát gạch 105 208 50.48%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
191 CASTING - Chọn vai 103 283 36.40%
269 OLYMPIAD 102 576 17.71%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 303 33.66%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 280 36.07%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 248 40.73%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 100 368 27.17%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 100 256 39.06%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 99 216 45.83%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 98 169 57.99%
255 ZSUM - ZERO SUM 98 361 27.15%
1076 PAINT - Sơn phòng 97 330 29.39%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 97 149 65.10%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 234 41.45%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 96 196 48.98%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 96 191 50.26%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 96 219 43.84%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 96 322 29.81%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 95 527 18.03%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 367 25.89%