Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
2098 SUMXOREZ 0 0 -
2343 SUPERFB 0 11 0.00%
1452 SUPERSEQ 5 10 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 1 0.00%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
1476 SWEETS - Chia kẹo 14 171 8.19%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1094 SYM 4 45 8.89%
1103 TABLE 11 24 45.83%
1409 TABLE 16 133 12.03%
2274 TABLE 0 0 -
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%
1099 TABLE - Phá game 14 59 23.73%
189 TABLE - Xếp đá 110 262 41.98%
637 TABLEDEL 10 19 52.63%
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
671 TABWALK 14 24 58.33%
5034 TACHTU - Tách các từ 24 26 92.31%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 28 40 70.00%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%