Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 4 70 5.71%
1476 SWEETS - Chia kẹo 15 172 8.72%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1094 SYM 4 58 6.90%
1103 TABLE 7 10 70.00%
1409 TABLE 16 133 12.03%
2274 TABLE 0 1 0.00%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%
1099 TABLE - Phá game 24 118 20.34%
189 TABLE - Xếp đá 129 297 43.43%
637 TABLEDEL 11 26 42.31%
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
671 TABWALK 15 25 60.00%
5034 TACHTU - Tách các từ 61 82 74.39%
806 TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng 34 90 37.78%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 32 48 66.67%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 18 47 38.30%
256 TBC - Dãy số 70 307 22.80%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
2185 TEAM 0 2 0.00%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 36 150 24.00%
2133 TEAMS 3 12 25.00%
5131 TEAMS - CHIA NHÓM 0.00%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 13 33 39.39%