Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
202 BUS - Chờ xe buýt 98 197 49.75%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 21 14.29%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
666 BUYING 11 13 84.62%
231 BWTILE - Tô màu 17 47 36.17%
604 C3 30 99 30.30%
2234 CAB 0 0 -
2225 CACTUS 0 0 -
1122 CAKE - Cắt bánh 3 10 30.00%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 12 16 75.00%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 24 41.67%
380 CALFTEST - Thi Nghé 89 166 53.61%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
606 CANDY 51 125 40.80%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 42 54.76%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 11 45.45%
2305 CANVAS 0 1 0.00%
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
2085 CARDRM 0 0 -
1321 CARPET 2 10 20.00%
1285 CARS - Ô tô 10 12 83.33%
2315 CARSHOW 0 0 -
191 CASTING - Chọn vai 90 224 40.18%
2192 CATDOG 0 0 -
201 CATS - Mèo đuổi chuột 83 126 65.87%