Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 42 84 50.00%
834 VECTOR - Véc tơ 42 75 56.00%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 42 77 54.55%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 42 88 47.73%
258 PANCAKES - Làm bánh 41 100 41.00%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 41 115 35.65%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 41 141 29.08%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 41 140 29.29%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 41 57 71.93%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 41 70 58.57%
801 DMT - Số DMT 40 241 16.60%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 40 81 49.38%
342 DKDECBIN – Dec to Bin 40 126 31.75%
345 DKDECHEX – Dec to Hex 40 58 68.97%
610 LINETRIP 40 101 39.60%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 40 91 43.96%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 39 72 54.17%
343 DKBINHEX – Bin to Hex 39 75 52.00%
628 POTTERY 39 115 33.91%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 39 61 63.93%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 39 88 44.32%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 38 65 58.46%
364 AWARDS - Trao giải 38 97 39.18%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 38 98 38.78%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 38 72 52.78%