Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
239 KSEQ1 - Chia kẹo 90 146 61.64%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 32 145 22.07%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 60 144 41.67%
598 MANGGT - Mạng giao thông 30 143 20.98%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 38 143 26.57%
338 DKSODEP – Số đẹp 61 142 42.96%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 49 141 34.75%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 66 141 46.81%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 56 140 40.00%
580 NUMBERS - Đếm số 30 139 21.58%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 139 12.95%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 28 139 20.14%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 71 138 51.45%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 16 137 11.68%
199 BOOK - Đọc sách 73 137 53.28%
309 TTDTICH – Diện tích 56 136 41.18%
594 SCHOOL - Đường đến trường 35 136 25.74%
1466 EVENSUB - Even subsequences 29 135 21.48%
814 POLE2 - Cột điện 2 38 134 28.36%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 60 134 44.78%
680 SUBSTR – Khớp xâu 51 134 38.06%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 80 134 59.70%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 41 133 30.83%
1409 TABLE 16 133 12.03%