Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 6 16 37.50%
2101 ODD 6 19 31.58%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
1116 PROD 6 19 31.58%
608 SQUARE 6 65 9.23%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
651 HCN 6 16 37.50%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
668 ART 6 19 31.58%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
1452 SUPERSEQ 6 14 42.86%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%