Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 159 369 43.09%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 201 363 55.37%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 140 360 38.89%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 359 19.78%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 86 356 24.16%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 142 354 40.11%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 171 348 49.14%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 175 346 50.58%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 129 345 37.39%
600 HEIGHT 76 339 22.42%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 181 338 53.55%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 84 338 24.85%
1076 PAINT - Sơn phòng 97 330 29.39%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 86 329 26.14%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 328 26.22%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 112 325 34.46%
380 CALFTEST - Thi Nghé 158 323 48.92%
243 DANCE - Khiêu vũ 123 323 38.08%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 83 318 26.10%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 72 312 23.08%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 155 310 50.00%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 91 309 29.45%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 101 308 32.79%
198 TREE - Trồng cây 194 308 62.99%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 74 308 24.03%