Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 57 85 67.06%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 38 0.00%
831 MINING - Đào vàng 15 68 22.06%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 15 38 39.47%
829 PAGODA - Famous Pagoda 8 43 18.60%
828 SEQPART – Chia dãy 17 34 50.00%
827 SEQ - Dãy số 40 127 31.50%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 5 0.00%
824 FLIRT - Thả thính 3 8 37.50%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 150 15.33%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 38 137 27.74%
818 PEARL - Pha lê 29 148 19.59%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 33 128 25.78%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 57 199 28.64%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 12 65 18.46%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 135 28.89%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 34 47.06%
812 POLE - Cột điện 41 145 28.28%
811 INFINITY - Vô hạn 11 67 16.42%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 23 63 36.51%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 31 85 36.47%
803 FAIR - Hội chợ 33 76 43.42%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 127 22.05%
801 DMT - Số DMT 85 384 22.14%