Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1401 LOVER 2 6 33.33%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 53 251 21.12%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 48 52 92.31%
1108 LPAIR - Nối điểm 7 10 70.00%
93 LSB – Bit thấp nhất 14 17 82.35%
2263 LUCKYNUM 0 1 0.00%
1058 M - Chữ M 7 26 26.92%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 64 185 34.59%
1579 MAFIA 0 2 0.00%
1269 MAFIJA 1 1 100.00%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 242 38.84%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 57 210 27.14%
1067 MAGIC - Magic 4 5 80.00%
2173 MAGICAL3 0 0 -
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 12 119 10.08%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 48 105 45.71%
598 MANGGT - Mạng giao thông 35 154 22.73%
1379 MANSION - Biệt thự 8 19 42.11%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
2199 MARATHON 0 0 -
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 20 33 60.61%