Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1286 SHOES - Chọn giày 17 47 36.17%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
5123 SHORTCUT - ĐƯỜNG TẮT 1 2 50.00%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
2204 SHPROB 0 3 0.00%
2208 SHUFFLE 0 5 0.00%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
2117 SIBICE 2 2 100.00%
1234 SIGN - Xin chữ ký 17 35 48.57%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 7 0.00%
2304 SILKROAD 0 2 0.00%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
2088 SIMPLEFACTOR 0 3 0.00%
1093 SIMPLEGRAPH 17 45 37.78%
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2220 SIMPLIFY 2 2 100.00%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 6 82 7.32%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 8 0.00%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
809 SKNIGHT - Siêu mã 9 21 42.86%
1281 SLIS 0 10 0.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 24 40 60.00%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 258 913 28.26%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%