Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 13 17 76.47%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 23 72 31.94%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 41 77 53.25%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 15 44 34.09%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 20 45 44.44%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 38 90 42.22%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 29 138 21.01%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 29 60 48.33%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 65 120 54.17%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 86 268 32.09%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 26 117 22.22%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 43 108 39.81%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 89 245 36.33%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 56 209 26.79%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 17 56 30.36%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 22 81 27.16%
447 DPCABLE – Nối cáp 34 87 39.08%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 6 39 15.38%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 7 19 36.84%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 6 6 100.00%
451 DPPAINT – Sơn nhà 51 89 57.30%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 10 22 45.45%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 70 268 26.12%
454 DEMSO - Đếm số 53 116 45.69%
455 FANUMBER - Số độc thân 106 324 32.72%