Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 57 146 39.04%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 46 84 54.76%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 20 50 40.00%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 22 53 41.51%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 46 98 46.94%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 60 192 31.25%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 33 66 50.00%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 114 204 55.88%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 93 293 31.74%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 28 121 23.14%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 48 122 39.34%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 96 252 38.10%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 87 277 31.41%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 25 83 30.12%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 52 174 29.89%
447 DPCABLE – Nối cáp 74 153 48.37%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 8 41 19.51%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 9 21 42.86%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 7 7 100.00%
451 DPPAINT – Sơn nhà 55 93 59.14%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 11 23 47.83%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 79 301 26.25%
454 DEMSO - Đếm số 54 118 45.76%
455 FANUMBER - Số độc thân 111 399 27.82%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 68 155 43.87%