Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 64 172 37.21%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 66 113 58.41%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 24 66 36.36%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 25 58 43.10%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 63 126 50.00%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 79 275 28.73%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 38 78 48.72%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 133 265 50.19%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 106 349 30.37%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 68 208 32.69%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 123 250 49.20%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 164 403 40.69%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 110 378 29.10%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 33 102 32.35%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 64 196 32.65%
447 DPCABLE – Nối cáp 82 174 47.13%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 22 79 27.85%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 25 44 56.82%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 8 8 100.00%
451 DPPAINT – Sơn nhà 65 114 57.02%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 13 32 40.63%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 96 372 25.81%
454 DEMSO - Đếm số 61 128 47.66%
455 FANUMBER - Số độc thân 160 690 23.19%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 108 225 48.00%