Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 26 49 53.06%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 27 58 46.55%
363 DOEXAM - Làm bài thi 81 183 44.26%
364 AWARDS - Trao giải 38 97 39.18%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 117 214 54.67%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 46 112 41.07%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 126 410 30.73%
368 THETICH - Tổng thế tích 37 54 68.52%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 20 25 80.00%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 45 203 22.17%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 129 500 25.80%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 146 346 42.20%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 53 154 34.42%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 12 16 75.00%
376 DISTICH - Câu đối Tết 9 23 39.13%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 24 41.67%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 65 141 46.10%
379 NUMTRANS - Ghép số 94 158 59.49%
380 CALFTEST - Thi Nghé 89 166 53.61%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 37 64 57.81%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 35 71 49.30%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 59 163 36.20%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 122 281 43.42%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 91 200 45.50%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 77 187 41.18%