Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 9 32 28.13%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 4 75.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 263 635 41.42%
181 SUM - Tính tổng 247 489 50.51%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 197 430 45.81%
183 GAME - Trò chơi quân sự 133 335 39.70%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 136 405 33.58%
185 SALE - Mua K tặng 1 137 513 26.71%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 186 352 52.84%
187 GRID - Bảng số 87 175 49.71%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 140 203 68.97%
189 TABLE - Xếp đá 86 205 41.95%
190 LARES - Táo quân 97 268 36.19%
191 CASTING - Chọn vai 90 224 40.18%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 55 111 49.55%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 80 147 54.42%
194 WATER - Đổ nước 64 213 30.05%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 130 232 56.03%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 89 227 39.21%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 108 182 59.34%
198 TREE - Trồng cây 139 228 60.96%
199 BOOK - Đọc sách 68 128 53.13%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 68 133 51.13%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 83 126 65.87%