Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
673 CPREFIX 12 20 60.00%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 5 11 45.45%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 33 65 50.77%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 71 278 25.54%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 91 172 52.91%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1229 CROBOT - Chu trình 14 60 23.33%
2321 CROSS 0 2 0.00%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 52 169 30.77%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 235 508 46.26%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 26 49 53.06%
2020 CTRAVEL 0 7 0.00%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
689 CTREE - Tâm cây 17 52 32.69%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
1017 CUT - Chia quà 12 23 52.17%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
2258 CUTCAKEE 0 2 0.00%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 216 476 45.38%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 9 0.00%
1260 DABSTR 9 16 56.25%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 3 0.00%