# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3151 le minh phu 1 1500
3152 HTL 2 1500
3153 GRYPHON_K10 11 1500
3154 NVLB 1 1500
3155 Nguyễn Thị Ái Trâm 1 1500
3156 itititit 6 1500
3157 Đỗ Thành Trọng 0 1500
3158 Giang socute 1500
3159 MK_TP_IT_24 1 1500
3160 IT_Charlottes 7 1500
3161 Nguyễn Thế Sơn 10 1500
3162 Irelia 52 1500
3163 Nguyễn Ngọc Nam 2 1500
3164 ineedlove 9 1500
3165 Đặng Thiều Quang 1 1500
3166 Nguyễn Viết Bách 1500
3167 Nguyễn Hoàng Lam 14 1500
3168 Nguyễn Phi Học 4 1500
3169 Nguyễn Duy Khánh 13 1500
3170 Trà Phương Nam 2 1500
3171 Nguyen Tat An 3 1500
3172 Ikwl 0 1500
3173 Nguyễn Đăng Khôi 0 1500
3174 hung 1 1500
3175 Huỳnh Bá Huy Hoàng 1 1500
3176 idontknow 4 1500
3177 Nguyeenx Vawn A 1 1500
3178 idkmfk 1 1500
3179 Nguyễn Ngô Minh Quân 13 1500
3180 ntat 1500
3181 Bùi Tuấn Anh 2 1500
3182 Nguyen Cong Huynh 1 1500
3183 Trịnh Đình Khải 1500
3184 Bùi Quang Thắng 0 1500
3185 Ng Minh Quan 1 1500
3186 I'am I 13 1500
3187 unk 0 1500
3188 Amon 2 1500
3189 Nhanh 27 1500
3190 Trần Hoài An 0 1500
3191 Newbie 64 1500
3192 dat 0 1500
3193 Hoàng Minh Hiếu 1 1500
3194 Thành Hiếu 5 1500
3195 Phạm Thị Trà Giang 11 1500
3196 Hồ Minh Quang 1 1500
3197 Hoàng Xuân Vinh 12 1500
3198 Hoàng Xuân Vinh 20 1500
3199 hwng06 1 1500
3200 Nguyễn Nam Hy 23 1500